STRES and VITALITY – Yoga Kundalini workshop on 12-17 February 2018

Travel Light, Live Light, Spread the Light, Be the Light.

-Yogi Bhajan ____________________________________________________________________________ ENGLISH VERSION Sat Nam, a module of level 2 Teacher Training in Kundalini Yoga is planned next February in Poland, near Warsaw. The workshop is open for those who want to deepen their kundalini yoga and meditation practice. iphone 8 case red Vitality and Stress Change is a stress requiring our capacity to respond and adapt. The body is the temple. With its biochemistry, neuro-transmissions, five winds, pranas, nadis and various physical and subtle organs. Subject to so much internal and external stress how can it become like gold and radiate? Vitality is the capacity of the nervous and glandular system to respond and adapt. It is also a sign of a harmonious relationship to the vastness of the cosmos and its laws. phone cases iphone 6 man utd Stress can be the training ground to develop this capacity or it can produce a degeneration of this capacity. Cultivate the core skill for this coming age – the ability to recognize stress in ourselves and others and develop the tools to transform it and balance it with conscious relaxation. Kundalini Yoga prepares each of us to be teachers who act with undaunted spirit, exalted caliber and character, and the vitality to cross every crisis. This course is a chance to look closely at how we react to, cope with and master our vitality. Details : Level 2 Teacher Training – Kundalini Yoga Practitioner. The workshop also welcomes participants willing to deepen their practice, who are not kundalini yoga teachers. Time: 12-17.02 .2018 Trainers: Guru Dharam Singh and Siri Sat Kaur of I-SKY , London ( www.i-sky.net ) guru dharam Location: Bajkowa Zagroda near Warsaw, a beautiful place next to a picuresque forest; accomodation in rooms 2-4 pers. , www.bajkowazagroda.pl Close to Warsaw Modlin Airport ( 50 min) , approx 1,5 hour drive from Warsaw Chopin Airport. Investment: 2700 PLN net ( when advance paid until 15.12.2017; after 15.12.2017 – 2990 PLN. The investment includes program ( 62 hours), manual, module certificate as well as food and accommodation. disney silicone iphone 6 case The price does not include local tax. Language: English, with Polish translation. Booking: please send an email to: anna.mostowicz@durantavirya.pl and as soon as you get the confirmation that we have places – please pay the advance to the below stated bank account. Advance payment: the reservation is guaranteed by the payment of an advance ok 600 PLN before 15.12 .2017 to bank account: Frog Project Piotr Pycha IBAN: PL 9824 9010 4400 0042 0011 9949 35 SWIFT: ALBPPLPW , please write „level 2”. About the trainers: Guru Dharam Singh Khalsa Guru Dharam Singh Khalsa BAcC RCHM: has taught Kundalini yoga since 1979. iphone 6 case tiger He founded the Lotus Healing Centre, a multi disciplinary holistic facility, in London in 1989 and served as the Vice Principal of the London Academy of Oriental Medicine until 1997. Guru Dharam is recognised as a one of the few Master Teachers taught directly by Yogi Bhajan and travels the world as such, sharing classes and workshops as well as maintaining a consultative therapeutic practice in London, New York and Sweden. black and white phone cases iphone 6 http://www.kundalinimedicine.com/about Siri Sat Kaur embodies an elegant and precise approach to the teachings of Kundalini Yoga. She is a Lead Teacher Trainer with a specialty in Posture and Alignment enhanced by earlier training as a professional dancer and choreographer. She is a coordinator of the Kundalini Medicine Yoga Therapy Training worldwide and a Kundalini Yoga Therapist well grounded in Sat Nam Rasayan and other forms of energetic healings. She has an international profile and extensive experience of teaching in a wide variety of arenas with a home base in New York as part of the Golden Bridge Yoga NYC teaching team. Siri Sat is the Founder/Director of Kundalini Yatras Inc., leading meditative journeys to sacred lands such as India and Mexico. She is known for teaching with clarity and impact as well as warmth and a sense of humor. She feels blessed to have completed her training directly with Yogi Bhajan. iphone 8 plus case lear POLISH VERSION STRES i WITALNOŚĆ – Warsztat jogi kundalini 12-17 lutego 2018 – Bajkowa Zagroda Kurs Nauczycielski KRI Poziom 2. W warsztacie mogą też uczestniczyć osoby, które nie są nauczycielami, ale chciałyby pogłębić swoją praktykę jogi kundalini. Termin: 12-17.02 .2018 Prowadzący: Guru Dharam Singh oraz Siri Sat Kaur ze szkoły I-SKY w Londynie (www.i-sky.net ) guru dharam Miejsce: Bajkowa Zagroda k/Radzymina pod Warszawą, zakwaterowanie w pokojach 2-4 osobowych, www.bajkowazagroda.pl Inwestycja: 2700 zł netto za 6 dni warsztatów – kwota zawiera program ( 62 godziny programu), podręcznik w języku angielskim, certyfikat ukończenia modułu oraz zakwaterowanie i wyżywienie wegetariańskie). Kwota nie zawiera podatku. Języki: kurs prowadzony w języku angielskim, z tłumaczeniem na język polski Temat: STRES i WITALNOŚĆ Zmiany, które są naszą codziennością to wyzwanie, które wymaga od nas reakcji i adaptacji. Ciało jest świątynią – cudem złożonym ze skomplikowanych procesów, kanałów energetycznych, fizycznych i subtelnych organów. Jak nasze ciało, które stale podlega tak wielu wewnętrznym i zewnętrznym napięciom, ma pozostać silne i promienne? Witalność to zdolność układu nerwowego i hormonalnego do reagowania i adaptacji. Witalność to także efekt harmonijnego współistnienia z wszechświatem i i jego prawami. marble phone case iphone 8 plus Stres może być polem do rozwijania tych zdolności, ale może też prowadzić do ich unicestwienia . Podczas kursu będziemy praktykować kluczową w obecnych czasach umiejętność rozpoznawania stresu u siebie i innych oraz rozwijać narzędzia, które służą transformacji stresu i jego równoważeniu poprzez świadomą relaksację. Ten kurs to okazja, aby z bliska przyjrzeć się , jak reagujemy , oraz rozwijać i doskonalić naszą witalność. iphone 6 cases fluffy Zgłoszenia ( imię, nazwisko, telefon) przesyłamy mailem na adres: anna.mostowicz@durantavirya.pl , tel. 603 781 098 Miejsce rezerwuje wpłata zadatku 600 zł w terminie do 15.12.2017 na konto: Frog Project Piotr Pycha 9824 9010 4400 0042 0011 9949 35 z dopiskiem ” JK kurs 2″ Zapisy: zgłoszenia przesyłamy mailem na adres: anna.mostowicz@durantavirya.pl i po otrzymaniu potwierdzenia, że są wolne miejsca, wpłacamy zaliczkę. O prowadzących: Guru Dharam Singh Khalsa naucza Kundalini Jogi od 1979 roku. Jako dyrektor Kundalini Medicine rozwinął Międzynarodowy Trening Terapii Kundalini Yogą. Jest jednym z kilku autoryzowanych Nauczycieli-Mistrzów uczonych bezpośrednio przez Yogi Bhajana. Trener treningów KY Poziomu 1 i 2. Wraz z Darylem O’Keefe jest autorem podręcznika „Kundalini esencja jogi”. Więcej informacji: http://www.kundalinimedicine.com/about Siri Sat Kaur jest nauczycielką Jogi Kundalini przekazującą wiedzę z elegancją i precyzją. Specjalizuje się m.in. w pozycjach jogi, ma też doświadczenie w tańcu i choreografii. Jest międzynarodowym koordynatorem szkoleń w zakresie terapii przy użyciu jogi kundalini, zajmuje się Sat Nam Rasayan i innymi formami uzdrawiania energetycznego. iphone 6 impact case Ma długoletnie doświadczenie w nauczaniu na całym świecie, mieszka w Nowym Jorku, gdzie prowadzi zajęcia w szkole jogi Golden Bridge Yoga NYC. Siri Sat kieruje organizacją Kundalini Yatras Inc, która realizuje wyprawy medytacyjne do świętych miejsc, takich jak Indie i Meksyk. Siri Sat naucza w sposób jasny i dobitny, jednocześnie pełny ciepła i humoru.